Expeditie- en opslagvoorwaarden

Opslagvoorwaarden

Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn op alle opdrachten en werkzaamheden die betrekking hebben op de opslag van zaken en alle andere logistieke activiteiten zoals lossen, inslag, opslag, uitslag, orderbehandeling, verzendgereedmaken, laden, assemblage en etikettering de Nederlandse Opslagvoorwaarden van toepassing inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de Rechtbank Rotterdam. Opslagverzekering is niet door ons geregeld.  De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Hieronder kunt U deze lezen en downloaden:

Download Nederlandse Opslagvoorwaarden

Expeditievoorwaarden

Op alle opdrachten en werkzaamheden die betrekking hebben op het doen vervoeren en het vervullen van douaneformaliteiten zoals inklaring, zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, zoals gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de Rechtbank Rotterdam.
Indien wij transporten voor u verzorgen, bieden wij deze als expediteur aan. Opslagverzekering is niet door ons afgesloten.  De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Hieronder kunt U deze lezen en downloaden:

Download Nederlandse Expeditievoorwaarden

Wij werken o.a. samen met deze partners
partner oct
partner Italko
partner 3bm
partner connected
partner fenex
partner lhs
partner nvs
partner LCB
partner Samen in de Regio
Taric Support